Bij de dorpsraad komen er de laatste tijd steeds vaker klachten binnen over hondenpoep. Op de stoepen, in paadjes en brandgangen enz. is regelmatig een drol te vinden. Binnen de bebouwde kom is het verplicht de hondenpoep op te ruimen, met uitzondering van de gebieden die aangewezen zijn als hondenuitlaatplaats. Wij hopen dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt als eigenaar van een hond en deze uit laat op plaatsen die daar geschikt voor zijn.