Duurzaamheidslening voor Non-profitorganisaties

 

Vanaf 1 januari 2018 kunnen maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken en scholen in de gemeente Zaltbommel een lening aanvragen voor verduurzaming van hun gebouwen. Een organisatie zonder winstoogmerk kan hiermee €5.000,- tot maximaal € 30.000 lenen. Hierdoor hebben non-profitorganisaties de kans om energiebesparende en/of duurzame energieopwekkende maatregelen nemen.

 

De stimuleringslening is bedoeld voor bestaande gebouwen. Commercieel- en gemeentelijk vastgoed komt niet in aanmerking voor de lening. In totaal is een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld.

Maatwerkadvies

Om de lening aan te vragen vraagt u eerst een maatwerkadvies voor energiebesparing aan bij een gecertificeerd bedrijf.  Het maatwerkadvies mag meegefinancierd worden. Op onder meer www.kvinl.nl  en https://www.qbis.nl/zoeken/sub/Energie-advies/Maatwerkadvies%20utiliteitsbouw vindt u een lijst met gecertificeerde bedrijven. Het maatwerkadvies laat u zien welke energiebesparende maatregelen zinvol zijn in uw situatie. Het geeft u daarnaast inzicht in de kosten, opbrengsten en de terugverdientijd van de maatregelen.

Lening aanvragen

U vult u het aanvraagformulier in (te vinden op: https://www.zaltbommel.nl/inwoner-en-ondernemer/wonen-en-leven/duurzaamheid-en-energiebesparing).

U stuurt het aanvraagformulier samen met het maatwerkadvies naar de gemeente. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor de lening. Als de gemeente de lening toekent, kunt u de lening aanvragen bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). Die treedt op als fondsbeheerder en kredietbeoordelaar. SVN zorgt voor uitbetaling van de lening.

Impuls aan verduurzaming

De regeling is opgesteld op verzoek van de gemeenteraad. Zij willen hiermee het verduurzamings- en bewustwordingsproces binnen de gemeente een extra impuls geven. Duurzaamheidsinvesteringen passen binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente Zaltbommel en verlagen bovendien structureel de operationele kosten.