Soms vragen bewoners of we met onze dorpsschouw nog wat bereiken. Vaak zijn dit kleine dingen die niet in het oog springen, reparatie van het wegdek bijvoorbeeld, maar soms ook iets grotere zoals de groenstrook naast het speeltuintje. Voor de dorpsschouw kregen we klachten van doorns en bramenstruiken die voor overlast zorgden. Deze groeiden over het hek de speeltuin in en hingen boven de brandgang aan de andere kant. De strook zal nu worden gerooid en opnieuw worden beplant. Uiteraard met struiken zonder doorns.