Voor de inwoners van Nederhemert:

Ook dit jaar willen wij met uw hulp een Hèmerse held of heldin in
het zonnetje zetten.
Kent u iemand in uw omgeving die niet op de voorgrond treedt,
die in Nederhemert Noord of Zuid woont en die zich op een bijzondere
manier inzet voor zijn of haar naasten en/of de samenleving?

Meldt deze persoon aan bij de Dorpsraad vóór 7 december 2020!!!
Wij willen één van deze mensen daarvoor in het zonnetje zetten en bedanken.
We hopen op veel aanmeldingen, want we weten dat er meer van deze mensen in
ons dorp wonen dan we allemaal denken.
Bestuursleden van de Dorpsraad kunnen niet worden genomineerd!

U kunt uw nominatie ook per mail doorgeven aan:
info@dorpsraadnederhemert.nl

Ik, ………………………………………………..(uw naam), nomineer voor de titel
Hèmerse Held(in) 2020:
Naam: ……………………………………………………………………………………………..
Reden: ……………………………………………………………………………………………..