Hierbij een stukje van de dorpsraad om U even bij te praten over de dingen, die deze zomer op ons pad zijn gekomen.
Gebiedscoördinator
Inmiddels misschien al wel bij u bekend, onze nieuwe gebiedscoördinator Richard Hak.
Hij vormt de oren en ogen van de gemeente wat betreft problemen met lantaarnpalen, verkeersborden, groen etc..
Mocht U iets te melden hebben, dan is kunt u een melding doen via de gemeente of via de BuitenBeter-app.
Herinrichting Hofstraat
Er is een informatieavond geweest voor de belanghebbende in het dorpshuis.
De herinrichting staat op de planning voor maart 2021.
Dit wordt een ingrijpende gebeurtenis voor de omwonenden, maar die worden op tijd op de hoogte gesteld en er wordt geprobeerd de overlast zo veel mogelijk te beperken.
Bankjes
Inmiddels heeft Richard Hak ervoor gezorgd in overleg met de dorpsraad, dat de bankjes geplaatst zijn. Het bankje aan de Zietfortseweg staat vlak bij de rotonde en het bankje aan de Nieuwstraat ongeveer ter hoogte van het evenemententerrein.
Gymzaal
Weet u, dat u de gymzaal kunt huren van Sprotfondsen voor kinderfeestjes of als u zelf met een groepje wilt sporten?
U kunt hiervoor contact opnemen via 0418-681282 of via info.zaltbommel@sportfondsen.nl
Hèmertse Held
Veel activiteiten kunnen helaas nog geen door gang vinden. De verkiezing van de Hèmertse Held staat echter wel gewoon op de agenda.
In november ontvangt u hiervoor een flyer. Nu kunt u alvast nadenken wie er in uw omgeving in aanmerking zou kunnen komen voor deze titel.
We hopen, dat we zeker zoveel aanmeldingen krijgen als afgelopen jaar.
Dorpsschouw
De dorpsschouw heeft intussen plaats gevonden. Er is weer een hele lijst met notities, welke mee zijn genomen naar de gemeente.
Er wordt aan gewerkt om een en ander op te lossen.
Overlast
Indien u last heeft van uw buren, hangjeugd, vuurwerk, of andere zaken, dan is het verstandig hier een melding van te doen bij de gemeente of politie.
De dorpsraad kan hier niets in betekenen en de gemeente kan niets ondernemen, als ze niet op de hoogte zijn.
U kunt dat doen op nummer 0418-140418.
U bent weer op de hoogte van het een en ander, maar mochten er toch nog vragen zijn, dan horen we het graag.