Nieuwtjes vanuit de dorpsraad

door woensdag 27 juni 2018Algemeen0 Reacties

Gebiedsplan

Het gebiedsplan is afgemaakt en ingediend. Aangezien in het gebiedsplan is opgenomen de aanvraag van een ijsbaan, hebben we contact opgenomen met IJsclub Eensgezindheid om te kijken of we konden helpen bij het realiseren hiervan. De IJsclub was ook al in gesprek van de Oranjevereniging hierover.
Tijdens het gesprek welke we als IJsclub, Oranjevereniging en Dorpsraad met elkaar hebben gehad over de mogelijkheden op het evenemententerrein is afgesproken, dat Walter Esch 2 scenario’s uit gaat werken en dat er eind juni hiervoor begrotingen klaar zijn om met elkaar door te spreken. Ons aller streven is om te kijken of we dit voor de winter gerealiseerd kunnen krijgen. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Bestuur dorpsraad

Aangezien onze voorzitter Wim van der Toorn is gekozen tot raadslid moet hij zijn officiële functie bij de dorpsraad neerleggen. Hij zal als raadgevend adviseur onze vergaderingen blijven volgen. In zijn plaats is René van de Werken benoemd tot voorzitter. Walter Esch is toegetreden als officieel lid van de dorpsraad, hij was adviserend lid namens Zuid, en hij gaat de functie van vicevoorzitter in nemen. Aftredend en herkiesbaar waren Evelyne van Wijk en René van der Werken. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn aangemeld zijn ze beiden herkozen.

Dorpsschouw

Onze dorpscoördinator Nicole Heerius gaat proberen dit nog voor de vakantie in te plannen. Mocht dit niet lukken dan zal het kort na de vakantie plaatsvinden.

Workshop duurzame energie

Bij ons is de vraag binnen gekomen om een avond in te plannen voor al de inwoners van ons dorp over duurzame energie. Tijdens deze avond komt er uitleg hoe U Uw woning naar de toekomst toe kunt verduurzamen. We hebben de intentie om deze avond in het najaar in te plannen. In de krant van september zullen we U informeren over een eventuele datum.

Overlast jeugd

Bij ons komen de laatste tijd nogal wat klachten binnen over de jeugd van ca. 10 tot 13 jaar. Wij kunnen daar als dorpsraad niet veel mee. Ons advies is om de ouders aan te spreken op het gedrag van hun kinderen, daar die vaak niet weten wat er zoal uitgevoerd wordt door hun kroost. We hopen dat de ouders hun kinderen er dan op zullen wijzen dat sommige dingen ontoelaatbaar zijn en in sommige gevallen zelfs gevaarlijk.

Fietsenrekken

Er zijn fietsenrekken geplaatst door Arie Verheij en René van de Werken bij het speeltuintje en bij de boekenboom. Deze rekken hebben we gekregen en dit leken ons wel geschikte plaatsen. Met dank aan Gerrit Bouman.

Doeltjes

De doeltjes zijn opgehaald door Dirk Hobo bij het evenemententerrein en door Dirk en René van de Werken geplaatst op het trapveldje aan het einde van de Tuinstraat.

Afvalinzameling

Vanaf 1 januari 2019 is de AVRI van plan om geen restafval meer op te halen aan huis. Er komt een centraal punt, waar U zelf Uw afval naar toe moet brengen. U kunt tot eind juni hier tegen bezwaar maken per brief aan AVRi, t.a.v. team Beleid, Postbus 290, 4190 CG Geldermalsen of per mail aan info@avri.nl We raden U aan dit te doen, daar we als dorpsraad vrezen, dat we met dit systeem alleen maar meer zwerfafval langs de weg en in het veld krijgen.

Bloembakken

De bloembakken zijn dit jaar geleverd door Huyskweker uit Gameren, die ze ook water zal komen geven. Er hangen nu bakken in meer straten. Het was eigenlijk niet de bedoeling om dit jaar weer bakken op te laten hangen. Walter Esch kreeg echter vragen vanuit andere raden en naar aanleiding hiervan heeft hij een en ander gecoördineerd voor onder andere Kerkwijk, Poederoijen, Nieuwaal, de Waluwe en Nederhemert Noord.

Onderscheiding

Ons dorpsraadslid Walter Esch heeft, voor zijn inzet voor de samenleving, een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij zich met grote passie inzet voor de samenleving op landelijk niveau. Hij zet zich niet alleen met hart en ziel in voor onze dorpsraad, maar ook voor de parketbranche. Hij organiseert onder andere de landelijke en Europese kampioenschappen parketleggen.

Plan Molendwarsweg

De gemeente heeft een paar inspraakavonden gehouden in het dorpshuis over de inrichting van het gebied bij de Molendwarsstraat. Omwonenden hebben hun visie kunnen geven en inspraak gehad op de inrichting. Het groene gedeelte tussen de woningen aan de Sleutelbloemstraat en het appartementencomplex zal aangelegd gaan worden als het complex klaar is. Dit zal zijn rond mei 2019. In dit plan is het trapveldje opgenomen, dat nu tijdelijk aan het einde van de Tuinstraat ingericht is.

We hopen U hiermede weer enigszins op de hoogte gebracht te hebben van onze werkzaamheden. Ons rest U een fijne zomer toe te wensen en als U op vakantie gaat een fijne vakantie en wel thuis.

De volgende vergadering staat gepland op maandag 8 oktober 2018 in dorpshuis de Gaarde vanaf 19.30 uur. U kunt weer binnen lopen op het spreekuurtje voorafgaand aan de vergadering van 19.00 tot 19.30 uur in het Dorpshuis.