Nieuwtjes vanuit de dorpsraad

dinsdag 25 december 2018

Nieuwtjes vanuit de dorpsraad.

De dorpsraad heeft het jaar zo goed als afgesloten, echter niet met een wintermarkt, zoals we eigenlijk gepland hadden.
Hiervoor in de plaats is gekomen Heel Hèmert Bakt op 29 december in dorpshuis de Gaarde, zoals jullie hieronder kunnen lezen.

Heel Hèmert Bakt
Op zaterdag 29 december kunnen de hobby-bakkers uit Nederhemert-Noord, Zuid en Bern meedingen naar de titel van beste bakker/bakster van Nederhemert.
Hierbij zijn mooie prijzen te verdienen en is het belangrijk dat U, als publiek, ook Uw oordeel komt geven over de ingediende baksels (vanaf 16.00 uur), want er is ook een leuke publieksprijs te winnen.
De deelnemers hebben de spelregels te horen gekregen en gaan hun best doen.
U bent allemaal van harte uitgenodigd te komen kijken, mee te jureren en te genieten van koffie, thee of warme chocomel, oliebollen, appelflappen en een broodje kroket (dit tussen 17.00 en 18.30 uur).
Voor de kinderen is ervan af 18.30 tot 19.15 uur onder begeleiding een lampionnenoptocht. De lampionnen krijgen ze in het dorpshuis van de dorpsraad uitgereikt.
De prijsuitreiking zal zijn om 19.30 uur plaatsvinden, waarna er tot 20.30 uur nagepraat kan worden.
De jeugdvereniging zal vanuit het dorpshuis oliebollen en appelflappen verkopen.
Na de prijsuitreiking voor de baksels zal tevens de Hèmertse Held 2019 bekend gemaakt worden.
We hopen dat U allemaal komt en dat we er met elkaar een leuk evenement van kunnen maken.

IJsbaan
Het waterschap en de Gemeente werken mee met de IJsclub, Oranjeverenging en Dorpsraad om op het evenemententerrein gezamenlijk een ijsbaan te realiseren.
Het zou mooi zijn als het klaar kan zijn voor het gaat vriezen. We doen met zijn allen ons best.
In aanmerking komen voor een woning
We hebben contact gehad met Woningstichting de Kernen in Hedel met de vraag hoe het komt, dat mensen uit Nederhemert vaak naast een leeggekomen huurwoning grijpen.
We hebben contact gezocht om hier opheldering over te krijgen.
Het is in onze ogen zeer belangrijk dat vooral mensen uit ons dorp, die hulp nodig hebben van familie en of buren, hier in Nederhemert kunnen blijven wonen.
De gemeente heeft hier geen invloed meer op en de Woningstichting ook niet.
Het automatische systeem bepaalt op basis van inschrijfgegevens wie er in aanmerking komt.
Indien U zich inschrijft is het zinvol om hier goed naar te kijken eventueel met hulp. Dit kunt U doen met iemand uit de familie en indien er niemand anders is kunt U dit ook doen met behulp van iemand van Woningstichting de Kernen. Bij het toewijzen is van invloed:
– Een combinatie van langste inschrijftijd en inkomen
– Het is een automatisch digitaal systeem, geen invloed van buitenaf
– Leeftijd (voor seniorenwoningen boven 55 jaar)
– Eventuele eigen woningverkoop wordt bij inkomen geteld.

Bloembakken
We hebben dit jaar geweldig lang plezier gehad van de prachtige bloembakken.
Komend jaar echter zullen we de aanvraag voor het projectgeld aan iets anders besteden.
Mochten er mensen, buurten en/of straten zijn, die zelf voor bloembakken willen zorgen, dan kun je informatie inwinnen bij ons bestuurslid Walter Esch.

Projectenbudget
Vanuit het dorp hebben we de vraag gehad of we het historische bushokje/weegbrug op zouden kunnen knappen.
Voor het aanvragen van het extra projecten budget 2019 willen we dit eventueel indienen als project.
We denken eventueel aan het opknappen van de betonrot, een hekwerk er omheen plaatsen, een bankje plaatsen aan de kant van de Maas en tevens aan die kant een plaat, met daarop weergegeven wat je in de verte ziet.
Hiervoor zijn we een begroting aan het maken. Dit moeten we indienen voor 1 februari 2019. Mocht U echter nog andere projecten hebben die ook zinvol zijn en misschien meer prioriteit hebben, dan kunt U dit bij de dorpsraad kenbaar maken voor 15 januari 2019.

Beuk bij kerkhof
De beuk op de hoek van de Molenstraat – Nederhemertsekade bij het kerkhof was aangetast door de reuzenzwam. De reuzenzwam tast de wortels aan. Om ongelukken te voorkomen moest hij weg. Er zal een nieuwe komen.

Snelheid Maasdijk en elders in het dorp
We worden vanuit ons dorp door verschillende mensen gewezen op de snelheden waarmee het autoverkeer (en tractoren) door de straten en over de dijk raast.
Meestal zijn dit nog inwoners uit ons dorp ook. De klachten die we ontvangen hebben gingen over de Maasdijk (smal stukje net voorbij de Betuco richting waard), de Nederhemertse-kade, Boterbloemstraat en de Molenstraat. We denken echter, dar er wel meer plaatsen aan te wijzen zijn.
We zouden iedereen willen verzoeken om in het dorp je in ieder geval aan de snelheid te houden. Met hard rijden breng je jezelf en je medeweggebruikers in gevaar en win je weinig tot geen tijd.
Ook de tractoren die hard door de straten en over de dijk razen, DENK AAN JE SNELHEID EN PAS DIE AAN!
Er is aan de dijk een bord geplaatst om de snelheden te meten waarmee er daar gereden wordt.
Aan de hand van de resultaten van deze metingen gaat de gemeente verder kijken of er acties ondernomen kunnen worden. Intussen roepen we iedereen op om met gepaste snelheid en kinderen achterin de auto in de gordels door ons dorp te rijden.