Nieuwtjes van de dorpsraad

Oud en Nieuw viering
Gelukkig is ook dit jaar de oud en nieuw viering rustig verlopen, zonder al te veel overlast en vernielingen. Hier mogen we met z’n allen trots op zijn. Er is gelukkig niet al te veel gestookt en de vuurwerkoverlast bleef ook binnen de perken. We zouden echter wel willen vragen aan degenen die vuurtje stoken of grote hoeveelheden vuurwerk afsteken om dit niet meer in of bij het speeltuintje te doen. Het is voor de kinderen en ouders niet fijn, dat ze door een grote brandplek in het gras moeten lopen. De speeltuin is voor de kleintjes en daar moeten we vandaan blijven. Een feit blijft het echter, dat we dit jaar van de gemeente een compliment verdiend hebben, want als we commentaar hebben op wat niet goed ging in voorgaande jaren, dan mogen we ook complimenten uit delen voor wat nu goed gaat. We hopen dat we voortaan op deze manier met elkaar oud en nieuw kunnen vieren.

Heel Hèmert bakt
Naar aanleiding van het tragische ongeval van Roelof Oomen hebben we dit gebeuren afgelast. Het leek ons niet gepast dit te organiseren. We houden het echter wel in gedachten en mocht het in december weer zo zijn dat we een wintermarkt kunnen organiseren, dan zullen we dit als onderdeel opnemen tijdens de wintermarkt.

Gebiedsplan
We hebben alle wensen van u opgenomen in een concept gebiedsplan, wij zullen dit plan binnenkort publiceren.

Positieve gezondheid
Marleen van Straaten is namens de gemeente Zaltbommel aangeschoven bij onze vergadering. Zij kwam uitleg geven over het beleid van de gemeente Zaltbommel genaamd “positieve gezondheid”. De gemeente heeft een aantal stappen in dit beleidsplan opgenomen, die ze willen gaan vormgeven om bij te dragen in een goede gezondheid van de inwoners van de gemeente. Informatie vind u in de dorpskrant.

Locaties voor plaatsen oplaadpaal
In overleg met de gemeente hebben wij voor Nederhemert-Noord een locatie doorgegeven voor een oplaadpaal voor elektrische auto’s. Onze voorkeur gaat uit naar de Binnenweg nabij het dorpshuis en een eventuele tweede locatie in de nieuwbouw.

Veilige Buurt WhatsApp
De avond in het dorpshuis over dit onderwerp was redelijk bezocht. De eindconclusie is dat de oude en de nieuwe App naast elkaar gebruikt blijven worden. De politie maakt gebruik van de nieuwe App evenals een groot aantal mensen. Er blijven een aantal mensen alleen de oude gebruiken, maar dat is geen probleem. Uiteindelijk komen de berichten via de oude, dan toch in de nieuwe App terecht.

Projectengeld
Het projectengeld, dus het extra bedrag, is dit jaar weer toegekend en gaat weer uitgegeven worden aan bloembakken. Deze keer alleen voor Nederhemert Noord. Tevens komen er meer te hangen. Eigenlijk zouden we dit jaar geen bloembakken aanvragen, maar in samenwerking met andere kernen en wijken hebben we er toch maar toe besloten om de aanvraag gezamenlijk te plaatsen en deze is toegekend.

Informatiebord
Het informatiebord wordt al mondjesmaat gebruikt. We roepen U dan ook allemaal op om eventuele aankondigen in te leveren bij Arie Verheij, Schoolstraat 1a, zodat we het bord ten volle kunnen gaan benutten. Het is de bedoeling, dat er aankondigingen inkomen te hangen en niet dat er reclames in komen.

Groenstrookjes
Er zijn verschillende kleine groenstrookjes in ons dorp aangemerkt als hondenuitlaatplaats. De bewoners bij zo’n strookje zijn hier niet blij mee. We hebben de gemeente gevraagd of deze strookjes bestraat zouden kunnen worden (trottoir of parkeerplaats), maar dat schijnt niet mogelijk te zijn. Mocht U klachten hebben hierover, belt U dan de centrale meldlijn 0418-681659 en geeft U daar Uw klachten door. Wij als dorpsraad kunnen ons er wel in vinden om er trottoir of straatwerk in te leggen. Dit scheelt in onderhoudskosten en overlast. De gemeente is echter zuinig op het groen.

Bushokje aan de Maasdijk
Aan de Maasdijk staat een oud bushokje bij de weegbrug. We hebben de vraag ontvangen of er in dit hokje, wat toch wel een historische waarde heeft, een bankje gemaakt kan worden. Deze vraag hebben we bij de gemeente neergelegd en zij gaan het bekijken.

Inrichting rotonde
Aan de inrichting van de rotonde kunnen we helaas niets bijdragen, daar de gemeente het besluit heeft genomen om dit centraal uit te besteden en de rotondes eventueel te laten adopteren.

Zendmast
Er zit ontwikkeling in het plaatsen van de zendmast bij de rotonde. In Nieuwaal staat de mast reeds en gaat hij eerdaags aangesloten worden. Voor Nederhemert is de vergunning verleend, dus daar kan de volgende stap ook gezet gaan worden.

Bestuur dorpsraad
Dit jaar zullen René van de Werken en Evelyne van Wijk in juni aftredend en herkiesbaar zijn in ons bestuur. U kunt zich opgeven als eventuele kandidaat tot onze vergadering van juni 2018.

Dodenherdenking
Ook dit jaar zal er op 4 mei weer een dodenherdenking gehouden worden op de begaafplaats in Nederhemert om 19.00 uur. Iedereen is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.