Er waren al een aantal klachten binnen gekomen m.b.t. de groenstrook langs het speeltuintje en trapveldje in de Ormeling. Vooral de braamstruiken hebben al een aantal lekke ballen en schrammen veroorzaakt. Als dorpsraad hebben wij dit aangekaart bij de gemeente tijdens de dorpsschouw en op 29 juni zijn wij samen met de gemeente wederom het lijstje afgegaan. Er waren meerdere groenstroken die wat aandacht verdienden en de gemeente is nu op de hoogte wat er moet gebeuren en heeft beloofd dit uit te voeren.