Informatie over gaswinning omgeving Waalwijk

donderdag 29 augustus 2019

Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) is een energiebedrijf dat in Nederland aardgas wint uit kleine aardgasvoorkomens (gasvelden) op land. Vermilion is ook actief in uw regio. Kijkt u op onze website<https://www.vermilionenergy.nl/locaties-en-activiteiten/locaties-en-activiteiten.cfm> om te kijken waar wij actief zijn.

In het najaar van 2018 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat goedkeuring gegeven op de winningsplannen voor de gasvelden Waalwijk-Noord, Loon op Zand en Loon op Zand Zuid. Volgens het instemmingsbesluit moet Vermilion een bouwkundige opname aan een representatieve selectie van woningen en gebouwen rondom deze gasvelden uitvoeren.

Vermilion start met de uitvoer van de bouwkundige opname op 9 september 2019 en duurt circa 8 weken. Bewoners waarvan hun pand tot de representatieve selectie behoort, worden vandaag per brief geïnformeerd. Er is een kans dat hier één of meerdere woningen binnen uw dorpskern bij zitten. Wij willen u graag op de hoogte brengen van dit project in de omgeving.

Bouwkundige opname
De bouwkundige opname wordt uitgevoerd door Thorbecke<http://www.thorbecke.nl/>, een gespecialiseerd ingenieursbureau. Bij een bouwkundige opname wordt door inspecteurs van Thorbecke de huidige bouwkundige staat van een pand vastgelegd voor zowel de buiten- als binnenkant. De bouwkundige opname is bedoeld als hulpmiddel om gedurende de verdere gaswinning, bij een vermoeden van mijnbouwschade door een aardbeving, het oorzakelijk verband tussen de gaswinning en de eventueel toekomstige gebouwschade te kunnen vaststellen. Van de geselecteerde referentiepanden wordt de bouwkundige staat in de beginsituatie en na een eventuele toekomstige beving vastgesteld. De kans  op schade door gaswinning is heel erg klein en komt haast niet voor. De bouwkundige opname is dan ook bedoeld als hulpmiddel.

Methode bouwkundige opname
Specialisten van Thorbecke brengen in beeld welke gebouwen er in het onderzoeksgebied rondom het gasveld staan. Hiertoe gebruiken zij openbare gegevens. Met een computermodel wordt de bebouwing, op basis van bouwjaar en het gebruikstype, ingedeeld in groepen en wordt een representatieve selectie gemaakt. In deze selectie wordt ook rekening gehouden met de afstand tot het gasveld en bijzonderheden in de ondergrond. De computer selecteert vooral de meer kwetsbare gebouwen. Uit de praktijk blijkt dat dit voornamelijk oude boerderijen en woningen zijn, gebouwd vóór 1940.

Er zijn voor ieder gebouw drie referentiegebouwen binnen een straal van een kilometer die een goede graadmeter vormen. Daarmee zijn alle gebouwen goed afgedekt, en is het niet nodig om los hiervan individuele woningen toe te voegen.

Telefonisch spreekuur
Van 26 augustus tot en met 30 augustus 2019 organiseren wij een telefonisch spreekuur voor bewoners om alle vragen m.b.t. deze bouwkundige opname zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Dit telefonisch spreekuur vindt plaats op werkdagen van 12.00 tot 13.00 uur via 0517 – 493 300. Daarnaast kunnen bewoners natuurlijk ook een e-mail sturen naar infonl@vermilionenergy.com<mailto:infonl@vermilionenergy.com>.

Website

U kunt op onze website meer informatie vinden over de bouwkundige opname<http://www.vermilionenergy.nl/onze-verantwoordelijkheid/bouwkundige-opname.cfm>.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Sybrich Wiersma
Jr. Public and Governmental Relations Representative
+31 (0)517 493 378

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Zuidwalweg 2
8861 NV Harlingen
The Netherlands
+31 (0)517 493 333
www.vermilionenergy.nl<https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vermilionenergy.nl%2F&data=02%7C01%7Cswiersma%40vermilionenergy.com%7Cefa05e59f64f435fc3f608d5e5de5748%7C62e14f2dd68d4f70b073aadb783a61b9%7C0%7C0%7C636667665485192982&sdata=ZK%2FaiutC9mA5Zu6YSpsuQbQny4pomUHkrKkaDR6JAgE%3D&reserved=0>

[http://vetnet.vermilionenergy.com/nl-nl/Intranet%20Documents/53fcc76847b24bebb41d7d9849cfb743.png]