Onderhoud groen Ormeling

Onderhoud groen Ormeling

Er waren al een aantal klachten binnen gekomen m.b.t. de groenstrook langs het speeltuintje en trapveldje in de Ormeling. Vooral de braamstruiken hebben al een aantal lekke ballen en schrammen veroorzaakt. Als dorpsraad hebben wij dit aangekaart bij de gemeente...