Nieuws vanuit de dorpsraad; Maart 2019

maandag 1 april 2019

IJsbaan
We zijn bijzonder blij, dat we door de handen in elkaar te slaan konden komen tot de aanleg
van een ijsbaan, maar wat niemand van ons meer had verwacht was, dat we er deze winter ook op zouden kunnen schaatsen.
Dit is echter gelukt!! We willen hierbij een compliment uitdelen aan de ijsmeesters, die door dag en nacht door te gaan het voor elkaar kregen om een mooi laagje ijs te creëren, waar iedereen met veel plezier een paar dagen van gebruik heeft kunnen maken.
Dit gaat niet vanzelf, ze krijgen dit voor elkaar door ook ’s nachts eraan te werken. Super gedaan mannen!!

Snelheid Maasdijk
In december is er een snelheidsmeting uitgevoerd op de Maasdijk t.h.v. huisnummer 78 en 38.
Hierbij is gebleken, dat de snelheid waar mee gereden wordt op dit smalle stukje dijk veel hoger is dan de toegestane 50 km per uur.
Hier zullen snelheid remmende maatregelen genomen gaan worden.
We roepen iedereen op om in het dorp alstublieft niet te hard te rijden in het belang van Uw medemensen en U zelf.

Bloembollen
Verleden jaar zijn in de diverse wijken en kernen tulpenbollen geplant. In Nederhemert en Poederoijen echter niet. Bij navraag bleek, dat men bij de gemeente geen goede locatie had om de bollen te planten in Nederhemert.
Wij hebben geadviseerd om als het dit jaar ook weer voor mag komen, dat er geld over is voor zo’n actie, er toch ook in Nederhemert te poten en wel in het stukje Nederhemertsekade naar de rotonde toe, zodat er een fleurige welkomstgroet ontstaat als je het dorp in komt.

Aftredend en herkiesbaar
Willemien Hobo en Dirk Jan van Brenk zijn aftredend en herkiesbaar.
Tegen-kandidaten kunnen zich opgeven tot onze volgende vergadering van 15 april aanstaande.

Dodenherdenking
Op zaterdag 4 mei aanstaande zullen wij ook weer de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog herdenken alsmede de gevallenen tijdens andere militaire conflicten. op onze begraafplaats aan de Molenstraat.
We hopen hier om 19.00 uur met elkaar bij stil te staan.

Dorpsschouw
De jaarlijkse dorpsschouw zal gehouden worden op 27 mei 2019.

Weegbrug/bus huisje
De eigenaar van de weegbrug met het bus huisje is het Waterschap. We gaan samen met het waterschap bekijken of we dit een beetje op kunnen knappen, zodat het behouden kan blijven en een mooi rustpunt wordt.

Telefoonmast Nederhemert
In de afgelopen tijd is ook Nederhemert goed bereikbaar op het mobiele netwerk. Op de rotonde is een mast geplaatst voor een beter bereik. Volgens de eerste berichten is het bereik inderdaad beter geworden.

Volgende vergadering
Onze volgende vergadering zal zijn op maandag 15 april 2019 om 19.30 uur in Dorpshuis de Gaarde. Het inloopspreekuur is van 19.00 tot 19.30 uur. U bent van harte welkom als U zaken heeft, die U met ons wilt bepraten. U hoeft niet te wachten tot het spreekuur, maar kunt ook gewoon met één van ons contact opnemen voor die tijd als er iets is wat U bezighoudt